241034599661712
 

Blog

מהי טראומה?מהי פוסט טראומה?מאפיינים ודרכי התמודדות

הפרעה נפשית הנגרמת מאירוע קיצון חריג שגורם לפחד עמוק, חוסר אונים, ותחושת אימה. טראומה יכולה להיגרם מתאונת דרכים, אונס, הטרדה מינית, התעללות בתקופת הילדות, פיגוע, מלחמה, ועוד....

האדם הפוסט טראומטי עלול לסבול מכל או חלק מתסמינים כמו, פלאשבקים, הזיות, התקפות חרדה (מצוקה, הזעה), תחושת בידוד חברתית, הימנעות ממקומות, דברים ואנשים המזכירים את הארוע הטראומטי, קשיים בשינה, קשיי ריכוז, התפרצויות זעם והתמכרות.

הטיפול בטראומה כולל התמודדות עם החוויה הטראומטית ושכלול היכולת להכיל, לווסת ולמתן את התגובות והסימפטומים שהיא מייצרת בחייו העכשוויים של האדם.

משהו שלא היה אמור לקרות קרה. עלינו להתמודד ללא התראה מוקדמת עם רמת חרדה, וחוסר אונים קיצוניים. העוצמה הרגשית שהארוע מייצר היא בלתי נסבלת. במצב כזה הנפש האנושית עושה את הנדרש כדי לשרוד את החוויה. מנגנוני ההגנה שמופעלים הם עוצמתיים מאוד אך אינם מסוגלים להעלים את שרידי החוויה.

חלק משמעותי מאוד מחוויית הטראומה הוא אובדן הכוח והשליטה ןהניתוק מהזולת. לכן חשוב שהסביבה הטיפולית תחזיר לאדם שליטה ובחירה בתהליך הטיפול ותחזק את תחושת האוטונומיה שאבדה לו ואת היכולת לנווט את חייו ולשלוט בהם. הטיפול וההחלמה מהפרעה על רקע טראומה חייבים להיות מבוססים על העצמת האדם ויצירת קשרים בינאישיים מיטיבים. לשם כך עלינו לבנות מחדש את האמון והיכולת לסמוך על הסביבה שתוכל לתמוך במתמודד ולהגן עליו מפני פגיעה נוספת. "בקשרים המחודשים עם הזולת שבים נפגעי הטראומה ובוראים את הכשרים הנפשיים שנפגעו או עוותו בידי החוויה הטראומטית. כשרים אלה כוללים יכולות בסיסיות לאמון, לאוטונומיה, ליוזמה, לכשירות, לזהות ולאינטימיות. היכולות האלה נוצרו במקורן ביחסים עם אחרים ובתוך יחסים שכאלה עליהן להיווצר מחדש", (לואיס הרמן, 1992).

הטיפול בטראומה דורש ידע מקצועי בשילוב עם חמלה סבלנות ויכול ליצור קשר אמפתי ואותנטי מצד הצוות הטיפולי. כאשר מתקיימים תנאים אלו נפתח השער להחלמה ונורמליזציה ביחסיו של הנפגע עם עצמו ועם העולם.

Featured Posts
Archive
Follow Me
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon