241034599661712
 

Blog

על משבר רוחני ומשבר נפשי

הנסיון להפריד בין משבר רוחני לבין משבר נפשי הוא תולדה של הסתכלות מפוצלת -דואלית על העולם. "או שהיא פסיכוטית או שהיא במשבר רוחני". במקום לשאול איך יודעים אם זה משבר רוחני או "מצב פסיכיאטרי" כדאי לדעתי להניח שבחלק ניכר מהמשברים הנפשיים קיימים אזורים "רוחניים", קיימות שאלות קיומיות וחוויות שהן מעבר לאישי. חוויות בעלות גוון של אמת אוניברסלית. לפעמים האדם החווה אותן יודע להגיד זאת באופן ברור "אני לא רואה את מה שעברתי כמשבר פסיכוטי אני רואה זאת כמשבר רוחני" ולפעמים אין לאדם שחווה את החוויה, את המודעות, התובנה והבחירה לראות את המשבר בו הוא נמצא גם כמשבר רוחני. במקומות האלו, הסביבה בה אתה נמצא, התודעה של התומכים, המטפלים והמרפאים למינהם יכולה להשפיע על האופן שבו האדם המשברי מפרש, תופש ומגיב לאינטנסיביות של החוויה הנפשית שלו. המטפל לא צריך לבחור או לדעת להבדיל בין מחלה למשבר רוחני. הסמפטומים מאוד דומים ההבדל הוא במשמעות שאנו נותנים להם. מכאן נובע שהטיפול הטראנספרסונלי בפסיכוזה לוקח בחשבון את האמונות, מחשבות, רגשות ובגדול, את תודעתו של המטפל כחלק ממה שמשפיע על תהליך הריפוי. האם אנחנו יכולים להגיע למעשה הריפוי עם הסכמה "לא לדעת"? לא להחליט, לאבחן, לקטלג ולעשות פרוגנוזות ממקום מוחלט, חד מימדי וקבוע? לעבור מעמדה דואלית לעמדה דיאלקטית של "גם" וגם"? להביא מבט שמחפש את הקשר והחיבור בין הדברים? מאחלת לנו תודעה אחדותית לשנה החדשה בעבור עצמנו ובעבור מטופלינו ואם קשה להיות שם כל הזמן

אז תמיד יש את ה"גם"וגם". שנה טובה של איחוי קצוות, קירוב לבבות, והסכמה לקבל את נפלאות הנפש האנושית על כל גווניה

Featured Posts
Archive
Follow Me
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon